<
x
Kohështrirja Llogaria
Qendra e Ndihmës
Jemi këtu për të ju ndihmuar!
Përdorimi i F-Coins për të blerë gjëra

Çdo blerje në Frixton Games dhe në lojrat përkatëse duhet të bëhet me F-Coins.

F-Coins mund ti bleni në linkun: https://www.frixton.games/f-coins ose përmes pagesave brenda lojës (in-app purchases).

F-Coin mund të merrni edhe duke luajtur lojërat tona (duke kryer sfida, duke kaluar nivele të lojrave) si dhe raste të ndryshme kur shpërbleheni nga Frixton Games.

Njoftimet
Shëno të gjitha si të lexuara
Nuk ka njoftime të reja!