<
x
Kohështrirja Llogaria
Qendra e Ndihmës
Jemi këtu për të ju ndihmuar!
Siguria e blerjeve

Pagesat në Frixton Games mundësohen nga platforma Stripe. Kjo platformë përmbushë standardet më të larta të kryerjes së pagesave online dhe mbajtjes së tyre në mënyrë të sigurtë.

(Numrat e kartelës tuaja nuk ruhen pas kryerjes së pagesës dhe të gjithë numrat jan të enkriptuar në disk me metodën e enkriptimit AES-256. Ndërsa qelësat e dekryptimit ruhen të ndarë në makina ta ndryshme. Gjithashtu infrastruktura për ruajtjen, dekryptimin dhe transmetimin e numrave të kartelës hostohet në pjesë të ndara dhe nuk ndanë ndonjë kredencial me shërbimet kryesore të Stripe)*

*Informatat e sakta rreth pagesave dhe të gjitha produkteve të Stripe i gjeni: https://stripe.com/

Njoftimet
Shëno të gjitha si të lexuara
Nuk ka njoftime të reja!