<
x
Kohështrirja Llogaria
Qendra e Ndihmës
Jemi këtu për të ju ndihmuar!
A mund të ndërveproj (reagoj, komentoj dhe shpërndajë) në postime pa qenë i kyçur?

Ju nuk mund të ndërveproni në ndonjë postim pa qenë i kyçur.

Për të postuar në Platform ju fillimisht duhet ta verifikoni email adresën tuaj.

Kur jeni duke postuar, në ikonën e linkut () në tubëzat e postimit e gjeni sektorin për të ja bashkëngjitur një lidhje/link postimit tuaj. 

Vërejtje! Postimi me link ju kërkon të shpenzoni një numër të caktuar të F-Coins.

Nga momenti që e bëni fshirjen e një postimi keni kohë 2 javë të bëni kërkesën për ta rikthyer postimin. Pas kësaj kohe postimi fshihet përgjithmonë nga sistemi dhe nuk mund të rikthehet.

Ju mund të krijoni postime publik apo private në modalin e postimit duke zgjedhur opcionin publik ose privat edhe nëse llogaria juaj është private. Por, postimet publike tuaja kur llogaria juaj është private mund të shihen vetëm në kohështrirjen publike ose kur kërkohen në makinën kërkuese por jo nga kohështrirja e profilit tuaj nga përdoruesit që nuk ju ndjekin!

Njoftimet
Shëno të gjitha si të lexuara
Nuk ka njoftime të reja!