<
x
Kohështrirja Llogaria
badge
Fillestar
Niveli: 7
badge
Pishpirika
Gjithsej: 64
badge
Lojë
Të luajtura: 107
Fitore: 41
Përqindja e Fitoreve: 39%
Më së shumti Pishpirika brenda një loje: 3
Më së shumti Pikë brenda një loje: 91
Begjat e Fituar
Fillestar
Fillestar
Sfidat
100%
Nxini 5 Pishpirika me lojtar rasti (publik)
100%
Luaj 1 lojë me lojtar rasti
100%
Luaj 2 lojë me lojtar rasti (publik)
0 /1
Luaj 1 lojë me shokë
Njoftimet
Shëno të gjitha si të lexuara
Nuk ka njoftime të reja!