<
x
Kohështrirja Llogaria
badge
Fillestar
Niveli: 1
badge
Pishpirika
Gjithsej: 1008
badge
Lojë
Të luajtura: 16
Fitore: 9
Përqindja e Fitoreve: 56%
Më së shumti Pishpirika brenda një loje: 6
Më së shumti Pikë brenda një loje: 149
Begjat e Fituar
Fillestar
Fillestar
Kapiten
Kapiten
Toger
Toger
Nëntoger
Nëntoger
Fillestar
Fillestar
Sfidat
100%
Nxini 5 Pishpirika me lojtar rasti (publik)
100%
Luaj 1 lojë me lojtar rasti
100%
Luaj 2 lojë me lojtar rasti (publik)
100%
Luaj 1 lojë me shokë
100%
Nxini 50 Pishpirika me lojtar rasti
100%
Luaj 15 lojë me lojtar rasti
100%
Fito 15 lojë me lojtar rasti
100%
Luaj 15 lojë me shokë (publik)
100%
Nxini 200 Pishpirika me shokë (publik)
100%
Luaj 50 lojë me lojtar rasti
100%
Fito 50 lojë me lojtar rasti
6 /50
Luaj 50 lojë me shokë
Njoftimet
Shëno të gjitha si të lexuara
Nuk ka njoftime të reja!