<
x
Kohështrirja Llogaria
badge
Toger
Niveli: 21
badge
Pishpirika
Gjithsej: 315
badge
Lojë
Të luajtura: 503
Fitore: 277
Përqindja e Fitoreve: 55%
Më së shumti Pishpirika brenda një loje: 4
Më së shumti Pikë brenda një loje: 100
Begjat e Fituar
Toger
Toger
Nëntoger
Nëntoger
Fillestar
Fillestar
Sfidat
100%
Nxini 5 Pishpirika me lojtar rasti (publik)
100%
Luaj 1 lojë me lojtar rasti
100%
Luaj 2 lojë me lojtar rasti (publik)
100%
Luaj 1 lojë me shokë
100%
Nxini 50 Pishpirika me lojtar rasti
100%
Luaj 15 lojë me lojtar rasti
100%
Fito 15 lojë me lojtar rasti
0 /15
Luaj 15 lojë me shokë (publik)
Njoftimet
Shëno të gjitha si të lexuara
Nuk ka njoftime të reja!