<
x
Kohështrirja Llogaria
badge
Fillestar
Niveli: 0
badge
Pishpirika
Gjithsej: 306
badge
Lojë
Të luajtura: 2
Fitore: 2
Përqindja e Fitoreve: 100%
Më së shumti Pishpirika brenda një loje: 4
Më së shumti Pikë brenda një loje: 115
Begjat e Fituar
Fillestar
Fillestar
Toger
Toger
Nëntoger
Nëntoger
Fillestar
Fillestar
Sfidat
100%
Nxini 5 Pishpirika me lojtar rasti (publik)
100%
Luaj 1 lojë me lojtar rasti
100%
Luaj 2 lojë me lojtar rasti (publik)
100%
Luaj 1 lojë me shokë
100%
Nxini 50 Pishpirika me lojtar rasti
100%
Luaj 15 lojë me lojtar rasti
100%
Fito 15 lojë me lojtar rasti
100%
Luaj 15 lojë me shokë (publik)
4 /200
Nxini 200 Pishpirika me shokë (publik)
Njoftimet
Shëno të gjitha si të lexuara
Nuk ka njoftime të reja!